Voorwaarden en Condities

Over het algemeen vormen de

inkoopvoorwaarden samen met de bestelling, bevestigd door een orderbevestiging, de algemene contractuele basis van de aankoop.

Aankopen in de online shop worden gedaan met creditcard, VIPPS of Klarna.

Bindende koopovereenkomsten kunnen niet worden ondertekend met minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd. Bindende koopovereenkomsten kunnen alleen worden gesloten met personen ouder dan 15 jaar. Aankopen op krediet kunnen alleen worden gedaan door personen ouder dan 18 jaar. Bij het online kopen van OTC-medicijnen geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar.

Consumentenaankopen vallen onder de Wet consumentenaankopen, de Wet op het herroepingsrecht, de Marketingwet, de Wet persoonsgegevens, de Wet elektronische handel en de Wet aankoop krediet. Wanneer deze verkoopvoorwaarden het opstellen van een schriftelijk document vereisen, gebeurt dit door middel van e-mail of post.

 aanvaardt aansprakelijkheid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid in een grotere mate dan die welke op enig moment ontstaat onder de toepasselijke wetgeving.

Boeking en Afspraak

Uw bestelling is bindend zodra deze is geregistreerd en verzonden naar ons bestelsysteem. Wij zijn aan uw bestelling gebonden, ook als deze niet afwijkt van wat wordt aangeboden in onze online shop, in onze marketing of op een andere manier.

Na ontvangst van de bestelling ontvangt de koper automatisch een e-mail met de orderbevestiging. Lees de bevestiging goed door en controleer of deze overeenkomt met de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren indien het door de koper bestelde product niet op voorraad is. Als dit gebeurt, wordt er contact opgenomen met de koper, eventueel met informatie over een alternatief artikel.

Prijswijzigingen die plaatsvinden na het moment van de bestelling, die niet het gevolg zijn van fouten, hebben geen terugwerkende kracht. Indien er sprake is van typ- of drukfouten van aanzienlijke omvang, of fouten in de automatische prijsberekening, kan de bestelling annuleren of weigeren. Dit geldt ook als de klant een orderbevestiging of iets dergelijks heeft ontvangen. Dergelijke fouten moeten binnen een redelijke termijn na ontdekking van de fout worden hersteld.

Als u het pakket niet ophaalt en volledig passief blijft, geeft dit ons geen indicatie waarom het pakket niet is opgehaald. In dit geval heeft de gebruiker niet voldaan aan de vereisten van de wet op het herroepingsrecht en verliest hij het recht om het contract te herroepen. In deze gevallen brengen we de koper een vergoeding van maximaal NOK 600 in rekening. De vergoeding kan nooit hoger zijn dan de totale uitgave van de koper. De vergoeding dekt de kosten van verzending naar u en terugzending naar ons, evenals de behandeling van de zaak door de apotheek. Bij gebruik van de Klarna-factuurfactuur wordt de factuur pas gepresenteerd nadat we informatie hebben ontvangen over de reden van retournering.

Informatie in 

We streven ernaar onze klanten zo nauwkeurig mogelijke informatie over onze producten te verstrekken. We behouden ons echter het recht voor om typ- of drukfouten te maken, wat kan betekenen dat we niet kunnen leveren volgens de informatie in onze online winkel, onze marketing of anderszins. De informatie over elk afzonderlijk product is afkomstig van onze leveranciers en helaas kunnen ook hier fouten optreden. De afbeeldingen op onze pagina’s kunnen in sommige gevallen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product.

De in punt genoemde informatie mag professionele hulp bij ernstige ziekte niet vervangen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het misbruik van onze producten. Raadpleeg een arts als u langdurige of terugkerende symptomen heeft, of als u zich zorgen maakt over uw ernstige ziekte.

Klacht

Indien de koper een gebrek of gebrek aan de zaak constateert of had behoren te ontdekken, dient hij de klantenservice binnen een redelijke termijn te informeren dat hij zich op het gebrek zal beroepen (klacht).

Als er geen overeenkomst is tussen de bestelling en het geleverde artikel, moet de koper contact opnemen met de klantenservice en binnen een redelijke termijn een klacht indienen.

Indien er een feitelijk gebrek aan de zaak is en de consument heeft binnen een redelijke termijn geklaagd, kan de koper klagen:

  • Correctie of herlevering
  • Annulering van de aankoop
  • Vervanging
  • De aankoopprijs behouden

Zie voor meer details ook de wet op de aankoop van consumptiegoederen.

Persoonlijke informatie

Iedereen die in het bedrijf werkt, is gebonden aan het beroepsgeheim. Wanneer u bij ons winkelt, hebben we informatie nodig over uw naam, adres en e-mailadres zodat we de goederen veilig bij u kunnen afleveren en om contact met u op te nemen over de bestelvoorwaarden. De informatie moet ook worden bewaard in verband met de boekhouding, provisiebeheer en eventueel retourbeheer.

We verzamelen en bewaren ook informatie over welke pagina’s, categorieën en producten worden bekeken of gezocht om uw winkelervaring te verbeteren. We kunnen de individuele bezoeker niet traceren. Meer informatie vindt u hier

Kaartnummers worden niet verder opgeslagen dan nodig is om een ​​efficiënt beheer van eventuele debet-, boekingsannuleringen en kredietproblemen te garanderen.

Als u zich bij ons registreert, heeft u de mogelijkheid om uw betalingsgegevens en meerdere afleveradressen te registreren om uw aankoop sneller te laten verlopen.

 verkoopt geen persoonlijke informatie aan derden, noch wisselt of geeft het dergelijke informatie door aan derden. De uitzondering is informatie die wordt gevraagd aan overheidsinstanties.

Buitengewone Voorwaarden is alleen

 aansprakelijk voor verlies van het object als fouten of gebreken zijn aangetoond. Dit geldt echter niet indien zij bewijst dat het gebrek te wijten is aan omstandigheden buiten de wil van en waarvan redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat zij de gevolgen zouden vermijden of overwinnen.

 is niet aansprakelijk voor indirecte schade als gevolg van gebreken, tenzij de schade te wijten is aan grove schuld aan de zijde van.

In het geval van consumentenaankopen kunnen de voorwaarden niet slechter zijn dan die waarin de Wet consumentenaankopen voorziet.

Wijziging in voorwaarden

 behoudt zich het recht voor om de huidige voorwaarden te wijzigen, ook na wetswijzigingen.

Overmacht

 is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die de koper lijdt als gevolg van overmacht, waaronder begrepen stakingen, uitsluitingen, oorlogen, branden, rampen, telecommunicatie- of elektriciteitsstoringen, enz. De aankoop kan geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd als deze voorwaarden blijvend zijn. Indien de incidenten van tijdelijke aard zijn, kunnen beide partijen om uitstel van de leveringstermijn verzoeken.

Geschillen en rechtskeuze

Geschillen met betrekking tot de voorwaarden en aanverwante bepalingen, alsmede geschillen met betrekking tot de zaken waarop zij betrekking hebben en waarvoor de volgende rechtszaken behoren tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken, met als zetel de rechtbank van Oslo

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop