Terugstuurbeleid

Retourzending

De gebruiker is verplicht de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop hij ons de ontbinding van de overeenkomst heeft medegedeeld, aan ons te retourneren of aan ons af te leveren. De deadline wordt gehaald als u de goederen retourneert voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. Het herroepingsrecht veronderstelt dat de gebruiker ons binnen 14 dagen na ontvangst van de levering op de hoogte brengt (herroepingstermijn).

Indien je het herroepingsrecht niet hebt ontvangen in de orderbevestiging of op het moment van levering van de producten, wordt de termijn verlengd naar drie maanden.

Om het herroepingsrecht in werking te laten treden, moet het product in dezelfde hoeveelheid en in dezelfde omstandigheden zijn geleverd als waarin het is ontvangen.

De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van een andere behandeling van de producten die nodig is om hun aard, eigenschappen en functie vast te stellen.

Het product wordt aan ons geretourneerd, indien mogelijk in de originele verpakking, samen met het volledige herroepingsrecht. Voor meer informatie over het uitoefenen van het herroepingsrecht, zie het herroepingsrecht.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop